Nagmaal

Neem asseblief kennis dat ons Nagmaalsdienste vir eers nie in kerkgebou sal plaasvind nie.

U sal op hoogte gehou word deur u ouderling.

Nagmaal vind hierdie jaar op die volgende datums in ons gemeente plaas:

2021 Augustus 29
2021 November 28