Diensgroepe

Ons gemeente funksioneer volgens Diensgroepe wat die gawes van die Heilige Gees in lidmate gee organiseer, bestuur en aanwend om die gereformeerde missie van ons gemeente uit te voer.

 

Kontak persoon is Janet Du Plooy by  Sel: + 27 72 854 0953 gerus indien u graag u kennis en tyd by een van die groepe wil voeg.

Raak betrokke

Huisgodsdiensroster

ʼn Huisgodsdiensrooster wat betrekking het op die preek van die oggenddiens volgende
Sondag is per e-pos uitgestuur en is beskikbaar hieronder.

Program vir die Week 28 Junie tot 3 Julie 2021

Alle kontak byeenkomste en aktiwiteite van diensgroepe is onderhewig aan die COVID regulasies vir sosiale afstand, maskers, ensovoorts.

 

Woensdag 4 Augustus

09:00 Geen uitreik na Korrektiewe Dienste tot verdere kennisgewing weens COVID- regulasies

Donderdag 5 Augustus

15:00 Voedingsprojek: Smeer van broodjies — Groep A o.l.v. sr Lettie du Plessis en Groep B o.l.v. sr Hettie Grové

Vrydag 6 Augustus

09:00 Voedingsprojek: Uitdeel van broodjies

Raak betrokke

Diensbeurte

Konsistorie Diensbeurt (Virtueel):
Wyk 40 — Oudl Len Dubery
Dataprojeksie / Beeldsending: Oudle Ben Verhoef, Jan-Louis Spoelstra en br Dries van der Walt
Klank: Brs Michael Kruger en Piet de Weerdt
Begeleiding: Diensgroep Musiekbediening
Geen Kinderbediening nie
Geen Kleuterkerk nie
Voedingsprojek 12/13 Augustus
Smeer van broodjies: Groep A olv sr Myra Coetzer en Groep B olv sr Elsabe Boonzaaier