Fasiliteite

Kerkgebou

Ons kerkgebou beskik oor sowat 430 sitplekke en ekstra stoele word voorsien wanneer nodig. Die gebou is rolstoel vriendelik en handreëlings is binne en buite die kerkgebou aangebring vir hulpverlening aan bejaarde of verswakte persone. Twee rolstoele is ook by die kerkgebou beskikbaar. Daar is gehoorapparaat-fasiliteite in die voorste banke van die middelblok van die kerk beskikbaar.

Kerkkantoor

Die kerkkantoor hanteer en koördineer administratiewe funksies van die kerkraad en diensgroepe, die gemeentelike nuusbrief (Ons Kandelaar) asook die attestate en byhou van die gemeenteregister.

Veranderinge van kontak-besonderhede, adres, ensovoorts en navrae kan tydens kantoorure 8:00-13:00, Maandag tot Vrydag of Sondaë na die oggenddiens by die Kerkkantoor aangemeld word. Die e-pos adres is: skriba@gkkrugersdorp.co.za

Moederskamer

Ons moederskamer is nou in gebruik en moeders met kinders jonger as drie jaar kan dit gebruik. Daar is ‘n TV skerm en ‘n vertrek wat as kleedkamer of vir borsvoeding gebruik kan word.  Die nodige geriewe is ook naby geleë. Groter kinders en ander lidmate wat nie in die kerkgebou vir eie redes, kan sit nie, is welkom om die diens in die konsistorie te volg.  Die erediens word ook op ‘n TV skerm vertoon.

KATKISASIELOKALE

Ons beskik oor genoegsame katkisasielokale met toerusting waar die verskillende klasse vir kategese en kleuterkategese aangebied word.

ORREL

Die kerkgebou beskik oor ‘n wonderlike orrel wat in die hande van ons bekwame orreliste met groot vrug gebruik word. Die orrel in ons gemeente het ook ‘n besondere geskiedenis.

MEDIATOERUSTING

Eredienste word per beeld en klank na Moria Sentrum Vir Bejaardes se individuele kamers/woonstelle en lokale herlei terwyl ouers met babas in die moederskamer die diens op TV skerm kan volg. Dataprojektors word in die kerkgebou gebruik vir die gemeentesang en om noodsaaklike inligting of toeligting tydens en na eredienste te vertoon.
Nuwe lidmate word ook op hierdie wyse bekend gestel en ander belangrike inligting word met afkondigings of toerustingsgeleenthede (soos en wanneer benodig) vertoon. Die eredienste word ook digitaal opgeneem en CD’s van die preke is beskikbaar by Michael Kruger telefoon 011 660 1571
of by sy e-pos: mfmkruger@absamail.co.za

TERREIN

Om ons veiligheid te verseker is daar sekerheidswagte wat die terrein en strate om die kerk tydens eredienste, kerklike vergaderings en byeenkomste patrolleer.

Daar is ook spesiale sekerheidsmaatreëls in plek om, indien nodig die kerkgebou vinnig te ontruim of noodddienste te ontbied.

SEKURITEIT

Om ons veiligheid te verseker is daar sekerheidswagte wat die terrein en strate om die kerk tydens eredienste, kerklike vergaderings en byeenkomste patrolleer.

Daar is ook spesiale sekerheidsmaatreëls in plek om, indien nodig die kerkgebou vinnig te ontruim of noodddienste te ontbied