Ons Kandelaar | Jaargang 71 | Nommer 45

Ons Kandelaar | Jaargang 71 | Nommer 45

Sondag 14 November 2021 | Oggenddiens | Dr De Wim Vergeer Skriflesing: Psalm 19:1-15 Teksvers: Psalm 19:11-12 Tema: Die bittersoet lewe van ʼn Christen Psalm 19 beskryf op ‘n baie besondere manier die openbaring van God in die natuur en ook in sy woord. In al twee...
Ons Kandelaar | Jaargang 71 | Nommer 42

Ons Kandelaar | Jaargang 71 | Nommer 42

Sondag 24 Oktober 2021 | Oggenddiens | Dr De Wet Saaiman Skriflesing: Lukas 22:31-34 Teksvers: Lukas 22:32a Belydenis: Artikel 25-26 Tema: Christus – ons Voorspraak in die hemel Die Skrif leer ons en ons bely ook dat ons Here Jesus Christus, nadat Hy opgevaar...
Ons Kandelaar | Jaargang 71 | Nommer 40

Ons Kandelaar | Jaargang 71 | Nommer 40

Sondag 10 Oktober 2021 | Oggenddiens | Dr Piet Fanoy Skriflesing: 1 Samuel 1:1–23 Tema: God se onlogiese keuses van mense vir dienswerk, werk elke keer wanneer ons mense kies om ons te verteenwoordig, soek ons persone met kennis, ervaring en ʼn goeie CV. God werk...
Ons Kandelaar | Jaargang 71 | Nommer 39

Ons Kandelaar | Jaargang 71 | Nommer 39

Sondag 03 Oktober 2021 | Oggenddiens | Dr De Wet Saaiman Skriflesing: Matteus 13:44-52 Tema: Die skat om deel te hê aan die Koninkryk van die hemel! ʼn Skat is iets wat baie waardevol is, iets kosbaars. Dit is nie noodwendig iets wat finansieel baie werd is nie. ʼn Skat...
Ons Kandelaar | Jaargang 71 | Nommer 35

Ons Kandelaar | Jaargang 71 | Nommer 35

Sondag 12 September 2021 | Oggenddiens | Dr De Wet Saaiman Skriflesing: Psalm 62 Tema: Net by God vind ek rus, want by Hom is ek veilig! In Psalm 62 word ons opgeroep om ons te berus in die pad wat God met ons loop. Dit is natuurlik makliker gesê as gedoen. Daarom...
Ons Kandelaar | Jaargang 71 | Nommer 34

Ons Kandelaar | Jaargang 71 | Nommer 34

Sondag 5 September 2021 | Oggenddiens | Dr Wim Vergeer Skriflesing: Miga 6:1-9a Tema: Wat verwag God van sy kinders in Suid-Afrika vandag? Miga 6:8 Die omstandighede in Suid-Afrika vandag stem in ʼn mate ooreen met die dae toe Miga as profeet opgetree het. Die...