Sondag 5 Desember 2021 | Oggenddiens | Dr De Wet Saaiman

Skriflesing:Matteus 1:18-25

Teksvers: Matteus 1:20-21

Tema: Advent 2: Die maagdelike geboorte van Jesus!

Die maagdelike geboorte van Jesus bly een van God se grootste wonders — die grootste bewys van God se liefde. Die beloftes van die Ou Testament gaan in vervulling. Jesus het mens geword en onder ons kom woon soos God beloof het. Jesus was waarlik Seun van God, gebore uit die maagd Maria. Die Heilige Gees het Hom in haar skoot verwek. By die absolute verwondering hieroor, word ons ook verseker dat God ons in Christus soek en ontvang ons die genade om deel te hê aan die verlossingswerk van ons HERE. Ons kom weer tot die besef dat ons ʼn God van wonderwerke dien. Hy gee lewe uit die dood. Lewe uit die skoot van ʼn sterflike jong Joodse meisie. Lewe aan sondaars wie se Verlosser Hy geword het. Saam met die kerk deur die eeue bely ons dat ons glo in Jesus Christus, die Seun van God, gebore uit die maagd Maria. Geseënd is diegene wat hierdie dinge kan glo en ter harte neem. In ons tweede preek van Advent kyk ons die maagdelike geboorte van Jesus, en ons let op dat:

a) God in BEHEER is;

b) God die INISIATIEF neem; en

c) God GELOOF vra.

“Ons-Kandelaar is die gemeenteblad wat elke week saamgestel en Sondae aan lidmate uitgedeel word.

Dit word ook op versoek per e pos versprei en is op die web beskibaar. “Ons Kandelaar” gee ‘n kort oorsig van die dag se preke ‘n Huisgodsdiensrooster vir die week en gee die program vir die week.

Gelukwensings en medelye aan lidmate en families word oorgedra. U is welkom om bydraes te stuur aan:skriba@gkkrugersdorp.co.za.

Die Kraaines vir die Kleinspan verskyn eenkeer per kwartaal in “Ons Kandelaar”. Ons het ‘n advertensie blad, die Dopper Shopper wat kwartaalliks verskyn vir lidmate om hulle produkte, besighede en allerlei te bemark en te adverteer. Stuur gerus U advertensie na: skriba@gkkrugersdorp.co.za.