Sondag 28 November 2021 | Oggenddiens | Dr De Wet Saaiman

Skriflesing: Psalm 19:1-15

Teksvers: Lukas 2:10-11

Tema: Advent 1: Die goeie tyding van groot blydskap!

Ons hou almal daarvan om goeie nuus te ontvang. Kersfees, die geboorte van Jesus Christus, is vir ons as sondaars die goeie nuus. Die rede waarom dit goeie nuus is, word deur die engel self gegee.

Vandag is vir julle gebore die Verlosser, Christus die Here. Dit is die beste nuus wat ooit gehoor is. Dit waaraan die ganse mensdom gely het, kon nie reg gedokter word nie. ʼn Goeie leier of diplomaat sou ook nie help nie. Nee, om los te kom van die sonde, moes daar ʼn Verlosser gevind word. ʼn Verlosser wat ʼn ware regverdige mens en tegelyk ook waarlik God is. Wie sou so ʼn verlosser kon voorsien? Nie mense nie. Die goeie nuus is: God voorsien self. ʼn Verlosser word gestuur, Sy eie seun. Nou hoef ons nie meer te vrees nie. Vir die grootste oorsaak van ons vrees, naamlik ons sonde, is daar voorsiening gemaak.

Hoor vandag nog die engeleboodskap. Moenie vrees nie … en deel so in die ware seën van Kersfees. By die aanvang van Advent kyk ons in die preek na die goeie tyding van groot blydskap en ons let op:

a) Wie die BRENGER van die goeie tyding is;

b) Wat die BETEKENIS van die goeie tyding is; en

c) Wie die ONTVANGERS van die goeie tyding is.

“Ons-Kandelaar is die gemeenteblad wat elke week saamgestel en Sondae aan lidmate uitgedeel word.

Dit word ook op versoek per e pos versprei en is op die web beskibaar. “Ons Kandelaar” gee ‘n kort oorsig van die dag se preke ‘n Huisgodsdiensrooster vir die week en gee die program vir die week.

Gelukwensings en medelye aan lidmate en families word oorgedra. U is welkom om bydraes te stuur aan:skriba@gkkrugersdorp.co.za.

Die Kraaines vir die Kleinspan verskyn eenkeer per kwartaal in “Ons Kandelaar”. Ons het ‘n advertensie blad, die Dopper Shopper wat kwartaalliks verskyn vir lidmate om hulle produkte, besighede en allerlei te bemark en te adverteer. Stuur gerus U advertensie na: skriba@gkkrugersdorp.co.za.