Sondag 14 November 2021 | Oggenddiens | Dr De Wim Vergeer

Skriflesing: Psalm 19:1-15

Teksvers: Psalm 19:11-12

Tema: Die bittersoet lewe van ʼn Christen

Psalm 19 beskryf op ‘n baie besondere manier die openbaring van God in die natuur en ook in sy woord. In al twee skitter die wysheid, almag en genade van God. Hierdie openbaring van God se heerlikheid verlig ons lewe. Dit wil ons lewe vul met mooi dinge – dinge wat die lewe “soet” maak (Vers 11). Sonde en gebrokenheid maak die lewe egter “bitter”. Die digter verwys in hierdie verband na:

  • ONWETENDE sondes;
  • OPSETLIKE sondes; en
  • GROOT sondes.

Vandag, met Voorbereiding, ondersoek ons dan opnuut ons lewe as Christene — die bitter daarvan, maar ook die wonderlike soet van God se genade wat vir ons beskikbaar is.

“Ons-Kandelaar is die gemeenteblad wat elke week saamgestel en Sondae aan lidmate uitgedeel word.

Dit word ook op versoek per e pos versprei en is op die web beskibaar. “Ons Kandelaar” gee ‘n kort oorsig van die dag se preke ‘n Huisgodsdiensrooster vir die week en gee die program vir die week.

Gelukwensings en medelye aan lidmate en families word oorgedra. U is welkom om bydraes te stuur aan:skriba@gkkrugersdorp.co.za.

Die Kraaines vir die Kleinspan verskyn eenkeer per kwartaal in “Ons Kandelaar”. Ons het ‘n advertensie blad, die Dopper Shopper wat kwartaalliks verskyn vir lidmate om hulle produkte, besighede en allerlei te bemark en te adverteer. Stuur gerus U advertensie na: skriba@gkkrugersdorp.co.za.