Sondag 24 Oktober 2021 | Oggenddiens | Dr De Wet Saaiman

Skriflesing: Lukas 22:31-34

Teksvers: Lukas 22:32a

Belydenis: Artikel 25-26

Tema: Christus – ons Voorspraak in die hemel

Die Skrif leer ons en ons bely ook dat ons Here Jesus Christus, nadat Hy opgevaar het na die hemel, ons Voorspraak by die hemelse Vader is. Hy tree vir ons in en bid vir ons. In ons Skrifgedeelte vanaand vind ons een van die voorbeelde waar Jesus vir iemand bid, naamlik Petrus.

Hierdeur kry ons insig in die volgende sake:

a) Die NOODSAAK vir Christus se voorbidding,

b) Die INHOUD van Christus se voorbidding en

c) Die GEVOLG van Christus se voorbidding.

Wat ’n troos dat ons mag weet dat die Here Jesus ook so vir elkeen van ons intree. Ons het immers die geloof behou.

“Ons-Kandelaar is die gemeenteblad wat elke week saamgestel en Sondae aan lidmate uitgedeel word.

Dit word ook op versoek per e pos versprei en is op die web beskibaar. “Ons Kandelaar” gee ‘n kort oorsig van die dag se preke ‘n Huisgodsdiensrooster vir die week en gee die program vir die week.

Gelukwensings en medelye aan lidmate en families word oorgedra. U is welkom om bydraes te stuur aan:skriba@gkkrugersdorp.co.za.

Die Kraaines vir die Kleinspan verskyn eenkeer per kwartaal in “Ons Kandelaar”. Ons het ‘n advertensie blad, die Dopper Shopper wat kwartaalliks verskyn vir lidmate om hulle produkte, besighede en allerlei te bemark en te adverteer. Stuur gerus U advertensie na: skriba@gkkrugersdorp.co.za.