Sondag 10 Oktober 2021 | Oggenddiens | Dr Piet Fanoy

Skriflesing: 1 Samuel 1:1–23

Tema: God se onlogiese keuses van mense vir dienswerk, werk elke keer

wanneer ons mense kies om ons te verteenwoordig, soek ons persone met kennis, ervaring en ʼn goeie CV. God werk totaal anders en maak eintlik soms eienaardige keuses. Tog werk dit keer op keer. God soek nie die slimmes of sterkes en of ervares nie, maar Hy soek mense wat gewillig, toegewyd en gehoorsaam is. Daartoe is jy en ek verlos en behoort ons onsself in sy diens toe te wy. Daarvoor is wye ervaring, veel krag en dies meer nie nodig nie, want God voorsien wat ons nodig het om te kan.

“Ons-Kandelaar is die gemeenteblad wat elke week saamgestel en Sondae aan lidmate uitgedeel word.

Dit word ook op versoek per e pos versprei en is op die web beskibaar. “Ons Kandelaar” gee ‘n kort oorsig van die dag se preke ‘n Huisgodsdiensrooster vir die week en gee die program vir die week.

Gelukwensings en medelye aan lidmate en families word oorgedra. U is welkom om bydraes te stuur aan:skriba@gkkrugersdorp.co.za.

Die Kraaines vir die Kleinspan verskyn eenkeer per kwartaal in “Ons Kandelaar”. Ons het ‘n advertensie blad, die Dopper Shopper wat kwartaalliks verskyn vir lidmate om hulle produkte, besighede en allerlei te bemark en te adverteer. Stuur gerus U advertensie na: skriba@gkkrugersdorp.co.za.