Sondag 03 Oktober 2021 | Oggenddiens | Dr De Wet Saaiman

Skriflesing: Matteus 13:44-52

Tema: Die skat om deel te hê aan die Koninkryk van die hemel!

ʼn Skat is iets wat baie waardevol is, iets kosbaars. Dit is nie noodwendig iets wat finansieel baie werd is nie. ʼn Skat is ook nie noodwendig iets wat ons verdien nie. Jesus kom leer ons dat die Koninkryk van die hemel soos ʼn skat is wat wag om deur mense ontdek te word. Hierdie skat oortref alles in waarde en niks is meer waardevol as om deel te word van God se Koninkryk nie. Maar om hierdie skat jou eie te maak, gaan opofferings vra. Jy moet bereid wees om dit wat jou verhinder om hierdie skat joune te maak, op te offer. Jy gaan jou fokus moet verskuif sodat jy op God fokus. Jy gaan God daadwerklik die belangrikste in jou lewe moet maak. Kom ons kies opnuut om God en sy Koninkryk die belangrikste in ons lewe te maak. Kom ons kies opnuut vandag om so te leef dat ons ander sal help om ook hierdie skat te ontdek. Die skat van die ewige lewe wat ons verkry deur ons persoonlike verhouding met Jesus Christus. Die skat om deel te hê aan die Koninkryk van die hemel. In die preek let ons op:

a) Ons SOEKE na die koninkryk;
b) Ons REAKSIE op die koninkryk; en
c) Ons ROEPING in die koninkryk.

“Ons-Kandelaar is die gemeenteblad wat elke week saamgestel en Sondae aan lidmate uitgedeel word.

Dit word ook op versoek per e pos versprei en is op die web beskibaar. “Ons Kandelaar” gee ‘n kort oorsig van die dag se preke ‘n Huisgodsdiensrooster vir die week en gee die program vir die week.

Gelukwensings en medelye aan lidmate en families word oorgedra. U is welkom om bydraes te stuur aan:skriba@gkkrugersdorp.co.za.

Die Kraaines vir die Kleinspan verskyn eenkeer per kwartaal in “Ons Kandelaar”. Ons het ‘n advertensie blad, die Dopper Shopper wat kwartaalliks verskyn vir lidmate om hulle produkte, besighede en allerlei te bemark en te adverteer. Stuur gerus U advertensie na: skriba@gkkrugersdorp.co.za.