Sondag 12 September 2021 | Oggenddiens | Dr De Wet Saaiman

Skriflesing: Psalm 62

Tema: Net by God vind ek rus, want by Hom is ek veilig!

In Psalm 62 word ons opgeroep om ons te berus in die pad wat God met ons loop. Dit is natuurlik makliker gesê as gedoen. Daarom stoei die Psalmdigter ook daarmee en hy help my en jou om te vertrou. Vertroue op God bring vrede. Solank jy op die HERE vertrou, kan jy rustig wees. Hy sál vir jou sorg. Ware vertroue is sinoniem met die HERE se vrede en rus. In Jesus Christus hou God ons so vas dat ons nie sal val nie. In ons stil wees by God word Hy die rots onder ons voete, ʼn veilige vesting en ʼn toevlugsoord. Ons word in God se rus ingetrek. Net by God vind ek en jy rus, want by Hom is ons veilig. Met hierdie geloofsfeit in gedagte oordink ons twee sake uit die Psalm:

a) WAAR vind ons ʼn plek van rus en vrede? en
b) HOE kry ons die plek van rus en vrede?

“Ons-Kandelaar is die gemeenteblad wat elke week saamgestel en Sondae aan lidmate uitgedeel word.

Dit word ook op versoek per e pos versprei en is op die web beskibaar. “Ons Kandelaar” gee ‘n kort oorsig van die dag se preke ‘n Huisgodsdiensrooster vir die week en gee die program vir die week.

Gelukwensings en medelye aan lidmate en families word oorgedra. U is welkom om bydraes te stuur aan:skriba@gkkrugersdorp.co.za.

Die Kraaines vir die Kleinspan verskyn eenkeer per kwartaal in “Ons Kandelaar”. Ons het ‘n advertensie blad, die Dopper Shopper wat kwartaalliks verskyn vir lidmate om hulle produkte, besighede en allerlei te bemark en te adverteer. Stuur gerus U advertensie na: skriba@gkkrugersdorp.co.za.