Sondag 5 September 2021 | Oggenddiens | Dr Wim Vergeer

Skriflesing: Miga 6:1-9a

Tema: Wat verwag God van sy kinders in Suid-Afrika vandag? Miga 6:8

Die omstandighede in Suid-Afrika vandag stem in ʼn mate ooreen met die dae toe Miga as profeet opgetree het. Die geestelike vlak van die volk was op ʼn laagtepunt. Afgodery, korrupsie, bedrog en swak leierskap was aan die orde van die dag. Verder was daar ʼn groot bedreiging, want die weermag van Assirië, wat reeds die Tienstammeryk in ballingskap weggevoer het, was op pad om Jerusalem te kom beleër. Die situasie was gespanne en die mense was “te moeg” en uitgeput om aandag te gee aan kerk en offers en erediens. Tog reik die Here na sy volk uit. Wat Hy onder sulke omstandighede (en altyd) van sy volk verwag, is verrassend anders as wat mense mag dink. Ons kyk in die preek na die drie sake wat die Here aan sy volk opdra:

GEREGTIGHEID
BARMHARTIGHEID
NEDERIGHEID
Ons ondersoek die praktiese betekenis hiervan vir gelowiges wat vandag in Suid-Afrika lewe.

“Ons-Kandelaar is die gemeenteblad wat elke week saamgestel en Sondae aan lidmate uitgedeel word.

Dit word ook op versoek per e pos versprei en is op die web beskibaar. “Ons Kandelaar” gee ‘n kort oorsig van die dag se preke ‘n Huisgodsdiensrooster vir die week en gee die program vir die week.

Gelukwensings en medelye aan lidmate en families word oorgedra. U is welkom om bydraes te stuur aan:skriba@gkkrugersdorp.co.za.

Die Kraaines vir die Kleinspan verskyn eenkeer per kwartaal in “Ons Kandelaar”. Ons het ‘n advertensie blad, die Dopper Shopper wat kwartaalliks verskyn vir lidmate om hulle produkte, besighede en allerlei te bemark en te adverteer. Stuur gerus U advertensie na: skriba@gkkrugersdorp.co.za.