Sondag 29 Augustus 2021 | Oggenddiens 9:00 | Dr De Wet Saaiman

Skriflesing: Johannes 13:36-14:7 & 18:28-40

Tema: Ons betroubare Gids (2) — Lei ons met betroubare aanwysings

Die buitengewone omstandighede in ons land (COVID-19, wetteloosheid, misdaad, geplunder en politieke onsekerheid) het daartoe gelei dat ʼn Dag van Verootmoediging indie GKSA uitgeroep is. Vanoggend gee ons hieraan gevolg deur saam die boek Klaagliedere te lees — ʼn boek wat onder inspirasie van die Heilige Gees geskryf is toe God se mense in Israel ʼn uitermatige droewige tyd beleef het.

Klik op die knoppie hieronder om die nuutste weergawe te lees.

Ons betroubare Gids is ook die waarheid wat ons op die lewenspad lei. In Jesus, wat die weg is, lê die waarheid opgesluit: Hyself kom na die wêreld om die lig van die waarheid in hierdie donker wêreld te laat skyn. Teenoor die waarheid staan die leuen. En hoe weet ʼn mens wat die waarheid is? Net deur God se waarheid te leer ken soos wat dit aan ons geopenbaar word in die Woord van God -– Jesus is immers die Woord wat mens geword het. Hy is die lig wat die skaduwees van die sondeval wat sy koms voorafgegaan het, verdryf. In God se lig sien ons die lig: “U is die bron van die lewe, deur u lig lewe ons” (Ps. 36:10). En hierdie waarheid maak ons vry en deur hierdie waarheid weet ons onteenseglik dat ons slegs deur Jesus Christus vrygemaak word van die mag van die duisternis en die sonde. In Hom is jy werklik vry en dit is die waarheid. In die preek let ons op na ons betroubare Gids:

a) Wat vir ons die waarheid IS;

b) Wat ons op die waarheid WYS; en

c) Wat ons deur die waarheid BEVRY.

“Ons-Kandelaar is die gemeenteblad wat elke week saamgestel en Sondae aan lidmate uitgedeel word.

Dit word ook op versoek per e pos versprei en is op die web beskibaar. “Ons Kandelaar” gee ‘n kort oorsig van die dag se preke ‘n Huisgodsdiensrooster vir die week en gee die program vir die week.

Gelukwensings en medelye aan lidmate en families word oorgedra. U is welkom om bydraes te stuur aan:skriba@gkkrugersdorp.co.za.

Die Kraaines vir die Kleinspan verskyn eenkeer per kwartaal in “Ons Kandelaar”. Ons het ‘n advertensie blad, die Dopper Shopper wat kwartaalliks verskyn vir lidmate om hulle produkte, besighede en allerlei te bemark en te adverteer. Stuur gerus U advertensie na: skriba@gkkrugersdorp.co.za.