Sondag 8 Augustus 2021 |Oggenddiens | Dr De Wet Saaiman | Teks: Psalm 91:4

Tema: Die nuwe gebod van Jesus Christus eis dat sy liefde in ons lewe gesien word!
Ons moet liefhê soos Jesus ons liefhet. Hierdie opdrag word in ons Skrifgedeelte op tweemaniere gestel: die opdrag van die Vader aan sy eniggebore Seun en die opdrag van Jesus aan sy dissipels. Jesus Christus het die opdrag om sy lewe af te lê en weer op te neem.

Klik op die knoppie hieronder om die nuutste weergawe te lees.

“Ons-Kandelaar is die gemeenteblad wat elke week saamgestel en Sondae aan lidmate uitgedeel word.

Dit word ook op versoek per e pos versprei en is op die web beskibaar. “Ons Kandelaar” gee ‘n kort oorsig van die dag se preke ‘n Huisgodsdiensrooster vir die week en gee die program vir die week.

Gelukwensings en medelye aan lidmate en families word oorgedra. U is welkom om bydraes te stuur aan:skriba@gkkrugersdorp.co.za.

Die Kraaines vir die Kleinspan verskyn eenkeer per kwartaal in “Ons Kandelaar”. Ons het ‘n advertensie blad, die Dopper Shopper wat kwartaalliks verskyn vir lidmate om hulle produkte, besighede en allerlei te bemark en te adverteer. Stuur gerus U advertensie na: skriba@gkkrugersdorp.co.za.