Sondag 1 Augustus | Oggenddiens 9:00 – Dr De Wet Saaiman

Psalm 27:1, 14

Tema: Vertrou in afwagting op die HERE met jou hele hart, want dis beslis die moeite werd!

Sonder geloof sal ons as gelowiges nie standhou nie. Ons hele lewe is ʼn stryd teen baie vyande. Daarom is geloof gewortel in die goedheid van God. Sy karakter is onwankelbaar goed. God verander nooit nie. Sonder daardie geloof sou Dawid moed opgegee het — en ons ook. Maar hy/sy wat glo dat God goed is, sal op Hom bly wag tot Hy uitred, en so altyd weer sy getrouheid openbaar. Hy besluit hoe lank ons in die lewe sal bly, want Hy het selfs mag oor die dood. Daarom is Hy ons lig en verlossing. Hy sal ons selfs van die dood bly red, tot Hy bepaal dat die dood ons deur moet wees na die ewige lewe! Ons sal as gelowiges altyd aanvegtinge beleef, maar geloof wat bestaan uit ʼn persoonlike verhouding met God, sal ons altyd daardeur dra. In die preek let ons op:

a) Die digter se LOFLIED;

b) Die digter se GEBED; en

c) Die digter se OPROEP.

“Ons-Kandelaar is die gemeenteblad wat elke week saamgestel en Sondae aan lidmate uitgedeel word.

Dit word ook op versoek per e pos versprei en is op die web beskibaar. “Ons Kandelaar” gee ‘n kort oorsig van die dag se preke ‘n Huisgodsdiensrooster vir die week en gee die program vir die week.

Gelukwensings en medelye aan lidmate en families word oorgedra. U is welkom om bydraes te stuur aan:skriba@gkkrugersdorp.co.za.

Die Kraaines vir die Kleinspan verskyn eenkeer per kwartaal in “Ons Kandelaar”. Ons het ‘n advertensie blad, die Dopper Shopper wat kwartaalliks verskyn vir lidmate om hulle produkte, besighede en allerlei te bemark en te adverteer. Stuur gerus U advertensie na: skriba@gkkrugersdorp.co.za.